Главная       Научный калькулятор
Меню


У прямокутному паралелепіпеді ABCDA1B1C1D1 : AB=1, BC=3, BB1=2. Знайдіть тангенс кута між прямою B1D та прямою AB1.Решение:
Дано:  AB=1 BC=3 BB₁=2 Знайти:  tg α - ? ( кут між прямою B₁D AB₁) Розв’язування:  У ΔВ₁ВА <В= 90 отже  АВ₁²=АВ²+ВВ₁²   АВ₁=√1²+2²=√5 tg α= AD/AB₁=3/√5=3/2.23≈1.3452 це приблизно 53 градуси і пару мінут...Похожие вопросы: