Главная       Научный калькулятор
Меню


Діагональ осьового перерізу циліндра -10 см. Знайдіть площу цього перерізу якщо: а)радіус циліндра дорівнює 4 см. Б)висота циліндра-8см.Решение:
Згідно з теоремою Піфагора   d² = (2*R)² + H² а) Н = √ ( d² - (2*R)²) = √ (10² - 8²) = 6 см.     S = 2 * R * H = 2 * 4 * 6 = 48 см².
б) R = √ (10² - 8²) / 2 = 6 / 2 = 3 см.     S = 2 * 3 * 8 = 48 см².

по теореме Пифагора получаем  d²=(2*r)²+а² а) а=√(d²-(2*r)²)=√(10²-8²)=6см S=2*r*а=2*4*6=48см²
б) r=√(10²-8²)/2=6/2=3см S=2*3*8=48см²

Похожие вопросы: